Rekolekcje Ewangelizacyjne z o. Johnem Bashobora

 

WAKE UP GDAŃSK
Rekolekcje ewangelizacyjne z o. Johnem Bashobora
Gdańsk
12-14 lipca 2024

Organizatorzy
Archidiecezja Gdańska
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brygidy w Gdańsku
Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadzi
ks. John Bashobora. Zachęcamy do zapoznania się z programem i regulaminem rekolekcji.

Termin: 12-14 lipca 2024
Miejsce: Hala Olivia, ul. Grunwaldzka 470, Gdańsk
Cena biletu: 120 zł

Bilety do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Biletomat.pl
Z opłaty zwolnione są dzieci w wieku do lat 8 włącznie. Dzieci uzyskują prawo do darmowego wstępu na rekolekcje na podstawie odpowiedniego biletu zakupionego przez opiekuna prawnego.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby pragnące uczestniczyć w rekolekcjach wraz z dziećmi prosimy o wybranie odpowiedniej opcji przy zakupie biletu.

 

 https://www.biletomat.pl/bilety/wake-up-gdansk-31406/

Informujemy, że Biletomat.pl dolicza do ceny biletu opłatę serwisową w wysokości 4%

 

 

PROGRAM REKOLEKCJI


PIĄTEK, 12 lipca
14.00 – recepcja
15.00 – rozpoczęcie, koronka i uwielbienie
15.30 – konferencja
17.00 – przygotowanie do Mszy Świętej
17.30 – Msza Święta
19.00 – przerwa na kolację
20.00 – adoracja i modlitwa o uzdrowienie

 

SOBOTA, 13 lipca
09.00 – różaniec
09.30 – uwielbienie
10.00 – konferencja
11.30 – przerwa na kawę
12.00 – konferencja
13.30 – przerwa na obiad
15.00 – koronka i uwielbienie
15.30 – konferencja
17.00 – przygotowanie do Mszy Świętej
17.30 – Msza Święta
19.00 – przerwa na kolację
20.00 – adoracja i modlitwa o uzdrowienie

 

NIEDZIELA, 14 lipca
09.00 – różaniec
09.30 – uwielbienie
10.00 – konferencja
11.00 – świadectwa
11.30 – przerwa na kawę
12.00 – Msza Święta
13.30 – zakończenie rekolekcji

 

PROPOZYCJA HOTELI/HOSTELI (GDAŃSK/SOPOT)

I. OLIMPIC HOSTEL
UL. JANA Z KOLNA 7/7
80-864 GDAŃSK
http://olympichostel.pl/


II. SZAFARNIA 10 BED&BREAKFAST
ul. SZAFARNIA 10
80-755 GDAŃSK
https://szafarnia10.pl


III. WILLA ZBYSZKO (nie ma podanej ceny na sezon letni)
ul. WŁADYSŁAWOWSKA 1
GDAŃSK 80-388
https://willazbyszko.pl/


IV. VIBE HOSTEL SOPOT (BLISKO DWORCA PKP I SKM)
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 739/2,
81-840 SOPOT
https://www.booking.com/hotel/pl/vibe-hostel-sopot-sopot.pl.html

 

V. SQUARE ROOM
ul. GRUNWALDZKA 515/1,
83-004 GDAŃSK
https://www.booking.com/hotel/pl/grunwaldzka-515-p3.pl.html

 

VI. POKOJE NA WYNAJEM SOPOT
687 ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI,
81-854 SOPOT
https://www.booking.com/hotel/pl/pokoje-na-wynajem-sopot-sopot1.pl.html

 

VII. HOSTEL UNIVERSUS
ul. PODGARBARY 10, 80-827 GDAŃSK
http://www.hostel.universus.pl/

 

VIII. LA GUITARRA HOSTEL
ul. GRODZKA 12,
80-841 GDAŃSK
https://lagitarra.com/gdansk/

 

IX. POLITECHNIKA GDAŃSKA - POKOJE W AKADEMIKACH
DOM STUDENCKI NR 12
ul. TRAUGUTTA 115A
80-226 GDAŃSK
REZERWACJE – KONTAKT
+48 58 347 25 47
akademiki@pg.edu.pl
https://pg.edu.pl/centrum-zakwaterowania/strefa-turysty

 

X. UNIWERSYTET GDAŃSKI - POKOJE W AKADEMIKACH
https://akademikigdansk.pl/gdansk

 

XI. SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU
http://ssm.gda.pl/
- SSM GRUNWALDZKA
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
+48 58 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl
- SSM WAŁOWA
Ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
+48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl
- SSM Kartuska
Ul. Kartuska 245b
80-125 Gdańsk
+48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

 

REGULAMIN WYDARZENIA


I. Informacje ogólne:
1. Niniejszy regulamin dotyczy rekolekcji z o. Johnem Bashobora odbywających się w dniach 12-14 lipca 2024 roku w Gdańsku zwanych dalej Wydarzeniem, organizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Brygidy w Gdańsku zwaną dalej Organizatorem. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów i wchodzą na teren Wydarzenia, akceptują postanowienia regulaminu oraz zobowiązują się go przestrzegać.
2. Wydarzenie stanowi zorganizowaną formę kultu religijnego; jest to uroczystość, podczas której odbędą się nauczania i msze święte, które nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
II. Sprzedaż biletów:
1. Bilety na Wydarzenie sprzedawane są wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Biletomat.pl. Za bilety zakupione poza serwisem Biletomat.pl Organizator nie ponosi odpowiedzialności, tym samym wiąże się to z możliwością odmowy prawa wstępu na Wydarzenie.
2. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na bilecie. Odsprzedaż biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w tym w formie aukcji lub licytacji, jest zabroniona.
3. W przypadku stwierdzenia, że bilet został nabyty od osoby nieuprawnionej, Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę wstępu na Wydarzenie.
4. W ramach Wydarzenia do nabycia dostępne są bilety w formie elektronicznej, umożliwiającej ich wydrukowanie we własnym zakresie. Do wejścia na teren Wydarzenia konieczne jest okazanie biletu na urządzeniu mobilnym lub w formie papierowej.
5. Uszkodzenie biletu uniemożliwiające ocenę jego oryginalności lub nieczytelny kod kreskowy na bilecie powoduje, że bilet staje się nieważny i nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet, a uczestnik traci prawo wstępu na teren Wydarzenia.
6. Nie przewiduje się reklamacji lub zwrotów zakupionych biletów w innych przypadkach niż odwołanie Wydarzenia.
III. Zasady wstępu i przebywania na terenie Wydarzenia:
1. Wydarzenie odbywa się na terenie Hali Olivia przy al. Grunwaldzkiej 470 w Gdańsku.
2. Wydarzenie ma charakter zamknięty. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu. Jeden bilet upoważnia do wejścia na teren Wydarzenia tylko jedną osobę.
3. Na terenie Wydarzenia mogą znajdować się wyłącznie osoby z ważnym biletem wstępu lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.
4. Bilet lub identyfikator muszą zostać okazane przy wejściu na teren Wydarzenia, a także każdorazowo na prośbę członka personelu pracującego przy obsłudze Wydarzenia. Odmowa przekazania biletu do kontroli spowoduje odmowę wstępu na Wydarzenie lub usunięcie z terenu Wydarzenia.
5. Osoby niepełnoletnie mają prawo wstępu na Wydarzenie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która bierze za nich pełną odpowiedzialność, oraz za okazaniem biletu. Koszt uczestnictwa osób niepełnoletnich określa Organizator.
6. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia zobowiązane są zachowywać się z poszanowaniem obecności Najświętszego Sakramentu, w tym do przywdziania godnego ubioru, czyli takiego, który u nikogo nie wywołuje niepożądanych reakcji i nie rozprasza uwagi. Należy więc unikać: sukienek oraz bluzek z odkrytymi ramionami i plecami, zbyt głęboko wyciętego dekoltu, spódniczek i sukienek mini, krótkich spodenek, bluzek, które nie zakrywają brzucha oraz legginsów.
7. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wniesionych przez uczestników na teren Wydarzenia.
IV. Zasady bezpieczeństwa:
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia mają obowiązek stosować się do niniejszych zasad bezpieczeństwa oraz poleceń całego personelu pracującego przy obsłudze Wydarzenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub usunięcia posiadacza biletu z terenu Wydarzenia w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania lub ubioru.
3. Zabronione jest:
3.1. wnoszenie na teren Wydarzenia broni i przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych, w tym przedmiotów wykonanych ze szkła lub innego, łatwo tłukącego się materiału,
3.2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i pojemników zawierających substancje łatwopalne,
3.3. wprowadzanie zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów jednośladowych i wielośladowych,
3.4. palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów,
3.5. wchodzenie na obszary nieprzeznaczone dla uczestników,
3.6. zakłócanie przebiegu Wydarzenia w jakikolwiek sposób.
V. Rejestrowanie Wydarzenia:
1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji Wydarzenia oraz jego przygotowań z wykorzystaniem urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.
2. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy Wydarzenia, na co wyrażają zgodę, kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania Wydarzenia z przyczyn nie zawinionych przez Organizatora.
2. Regulamin może ulec zmianie.

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2024