CHARYZMAT KAPUCYŃSKI

Nawrócenie Św. Franciszka i przemiana, która dokonała się w sercu Biedaczyny z Asyża, wywarły wpływ na jego najbliższe otoczenie. Część spośród dawnych przyjaciół dołączyła do Św. Franciszka decydując się na radykalne życie Ewangelią. Pierwsza wspólnota braci oraz świadectwo ich życia dały początek potężnemu ruchowi odnowy religijnej, z której powstał Zakon Braci Mniejszych.
Na przestrzeni wieków, w Zakonie można zauważyć tendencje nieustannego powrotu do wierności ideałom, którymi żył Franciszek i jego pierwsi towarzysze. Dzieje Zakonu przeplatane są więc pięknymi świadectwami, gdzie widzimy braci pełnych ewangelicznego zapału i poświęcenia, obok nich jednak możemy dostrzec takie działania, które proces ten skutecznie studziły.

Ciągłe reformy, różnorodność zwyczajów i tradycji doprowadziły do wykształcenia trzech głównych gałęzi franciszkańskich, którymi są: Bracia Mniejsi, Bracia Mniejsi Konwentualni oraz Bracia Mniejsi Kapucyni. 


Każda z nich posiada odrębną organizację i struktury prawne ale łączy ich to, że odwołują się one do Św. Franciszka jako swojego ojca i założyciela, przez co stanowią jedna wielką Rodzinę Franciszkańską.
Kapucyni, jako oddzielna gałąź pierwszego zakonu Kapucyni wyodrębnili się w 1525 r., kiedy to kilku Braci Mniejszych z Marchii, pragnąc powrócić do pierwotnej intencji Założyciela, postanowili prowadzić surowsze życie bardziej oddając się modlitwie i zachowując jeszcze ściślejsze ubóstwo.
Uzyskując akceptację Dworu papieskiego dla swoich pragnień, nowa gałąź bardzo szybko zaczęła się rozwijać, najpierw we Włoszech, później, po 1574 r., w całej Europie.
Nazwa "kapucyni" pochodzi od szczególnej formy długiego kaptura. Początkowo używano jej jako przydomek, a następnie stała się oficjalną nazwą Zakonu,który obecnie istnieje w 168 krajach na całym świecie, licząc blisko 11 tysięcy braci żyjących w ponad 1800 wspólnotach braterskich.

Prostota, bliskość ludziom, duch braterstwa w naszych domach i apostolacie są widocznymi znakami charakteryzującymi nasz sposób życia, chociaż życie pokuty i modlitwy, tak bardzo podkreślane przez pierwszych kapucynów, powinny być dzisiaj jeszcze bardziej wzmocnione.


Poza męskim Zakonem Kapucynów istnieją też liczne klasztory kontemplacyjne Sióstr kapucynek, a także wiele żeńskich zgromadzeń zakonnych, które inspirują się charyzmatem kapucyńskim, a nierzadko założone zostały przez brata kapucyna.

 

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2024