Stowarzyszenie Przyjaciół Św. JakubaKonieczna jest nowa odwaga myślenia, które musi być wolne i twórcze, gotowe odpowiadać w perspektywie wiary na pytania i wyzwania, jakie stawia życie, aby jasno ukazywać ostateczne prawdy o człowieku.


Św. Jan Paweł II Rzym, 11 grudnia 2002r.
 
Ale …o co chodzi?
 
Stowarzyszenie Przyjaciół św. Jakuba (Jakubki.pl) to proaktywne, świeckie Stowarzyszenie osób zaangażowanych w życie Kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Gdańsku, którym „nic ze spraw tego świata nie jest obojętne”, a w duchu Św. Franciszka z Asyżu pragną propagować i pogłębiać swoją wiarę modlitwą, ale również i konkretnym działaniem.
 
Bazując na fundamencie Słowa Bożego oraz społecznej nauce Kościoła katolickiego opartej na tradycji i wielowiekowej mądrości, angażujemy się w projekty, których celem jest szerzenie dobra, w tym wychowanie naszych dzieci, w duchu świadomości patriotycznej, a jednocześnie w duchu pokory.
 
Kiedy i gdzie się spotykamy?
 
W ramach projektu, propagującego wiedzę o historii Polski, spotykamy się co miesiąc w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła na warsztatach historycznych.
 
 
Jak działamy?
 
Mając odwagę myśleć w sposób wolny i twórczy, a jednocześnie ufając Bogu: spoglądamy z wdzięcznością na przeszłość, przeżywamy teraźniejszość z pasją i oczekujemy przyszłości z nadzieją.
 
Nasze działania mają charakter spójny ze statutem i najczęściej realizują się w postaci projektu.
Jeśli chcesz się zaangażować w działalność naszego stowarzyszenia, w nowy projekt - zapraszamy!
 
 
Jeżeli chcesz do nas dołączyć – napisz: biuro@jakubki.pl
 

 

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2022