Marsz dla Życia i Rodziny


Serdecznie zachęcamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w "Marszu dla Życia i Rodziny".

Marsz jest jest radosnym przejściem i formą dziękczynienia za św. Jana Pawła II w 31. rocznicę jego wizyty w Trójmieście, a jednocześnie promocją wartości rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Marsz rozpocznie się dnia 10 czerwca br. o godz.15.00 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Hasłem tegorocznego Marszu będzie parafraza słów św. Jana Pawła II „Naród rodziną silny”. Dodatkowym hasłem będzie parafraza słów Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – „Polska rodziną silna”.

 

Wyruszymy w radosnym pochodzie ulicami Gdańska,
dając świadectwo piękna tradycyjnej rodziny.

 

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2018