XXX. Niedziela Zwykła

  1. Przeżywamy miesiąc październik, Nabożeństwa Różańcowe odprawiamy w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 18.30.

  2. Zbliża się miesiąc listopad czas szczególnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Różaniec wspominkowy za zmarłych odprawiać będziemy w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 18.30. Kartki wspominkowe są wyłożone na stoliku za ławkami, prosimy zabrać je i po wpisaniu na nie imion Waszych zmarłych składać w zakrystii

  3. Najnowszy numer naszego kapucyńskiego dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio” jest już w sprzedaży. Tym razem poświęcony jest on zagadnieniu czasu w życiu człowieka. W numerze znaleźć można m.in. bardzo interesujący rozważania o tym, kiedy Bóg stworzył czas? W jaki sposób Bóg istnieje poza czasem? Ile prawdy jest w często słyszanym stwierdzeniu: „nie mam czasu”? Gorąco zachęcamy do lektury!

  4. W środę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze św. w porządku niedzielnym.

  5. W czwartek Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszanych. Zachęcamy do Modlitwy za zmarłych. W tym dniu w naszym Kościele wszystkie Msze św. odprawiane będą w intencji zmarłych których imiona złożyliście na kartkach wspominkowych. Przypominamy również o możliwości zyskania Odpustu Zupełnego w intencji zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada. Warunek to trzeba być w łasce uświęcającej, nie mieć przywiązania do grzechów nawiedzić cmentarz i pomodlić się w intencji zmarłego.

  6. Spotkania duszpasterskie przy naszym Kościele:

   - w czwartek – Kręg Biblijny o godz. 19.00 w Sali Domu Zakonnego,

   - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 16.00 spotkanie FZŚ, istniejącego przy naszym Domu Zakonnym,

   - w sobotę – spotkanie Rycerzy świętego Jakuba o godz. 9.00.

  7. W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywać:

   - w sobotę - Wspomnienie Św. Karola Boromeusza.

  8. Wszystkim solenizantom tego tygodnia, naszym wiernym, sympatykom i gościom przybyłym do naszej Świątyni życzymy Bożej łaski i błogosławieństwa.


Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP


Wobec zaplanowanego na 26 października 2018 r. „tęczowego piątku” w polskich szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oświadcza, co następuje:

 

   • Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, pozapolityczną, organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

   • Należy pamiętać, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 Konstytucji). Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Każdorazowa forma edukacyjna w tym zakresie wymaga odrębnej zgody rodziców wyrażonej na piśmie. Rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym. Należy dodać, że tzw. edukatorzy (w przeważającej części) nie posiadają wykształcenia pedagogicznego. Szkoła musi przestrzegać prawa!

   • Po raz kolejny przypominamy, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ.

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2019