Domowy Kościół

 
Jeżeli jesteście małżeństwem sakramentalnym i chcielibyście:
* pogłębiać relacje między Wami
* czerpać z łaski sakramentu małżeństwa 
* uczyć się żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie:
- to zapraszamy do Domowego Kościoła 
 
Domowy Kościół to wspólnota rodzin, realizująca duchowość małżeńską, której celem jest:
1. wzajemne uświęcania się małżonków 
2. budowanie jedności małżeńskiej 
3. realizowanie w rodzinie wychowania dzieci do życia wiarą.
 
Przy kościele św. Jakuba obecnie istnieją 3 kręgi Domowego Kościoła. Kręgi te są owocem kursu dla małżeństw "Zatrzymaj się w biegu".
Wszystkie małżeństwa sakramentalne, które chciałyby pogłębiać swoją wzajemną relację i relacje z Bogiem zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła.
 
Kontakt: br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap - gmarszalkowski.kap@gmail.com 
Gosia i Marek Rusieccy  
Czekamy na Was 😇
 
 
To jest z zdjęcie z grudnia 2019 z weekendu małżeńskiego w Sobieszewie na zakończenie kursu "Zatrzymaj się w biegu". Z tego kursu powstał krąg Domowego Kościoła. 😇
 
powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2024