Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa


W dniach od 7 do 14 lutego 2018r. przeżywaliśmy kolejną, po Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, inicjatywę ekumeniczną, którą był Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa.

W to ekumeniczne dzieło włączyły się także kościoły Archidiecezji Gdańskiej.


Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na stronie: www.tydzienmalzenstwa.pl


Tydzień Małżeństwa, zainicjowany został przez gdański oddział Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, który ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie.

Ta społeczna kampania promuje szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny, mająca inspirować małżonków do rozwoju osobistego i do podnoszenia swoich kompetencji interpersonalnych (takich jak m.in. efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów) oraz do twórczego spędzania czasu razem w celu budowania i umacniania bliskiej więzi.   


Zachęcamy wiernych do szczególnej modlitwy za wszystkich małżonków, którzy związani są sakramentalnym węzłem, aby dobry Pan Bóg napełniał ich serca prawdziwą miłością oraz aby ich miłość była zawsze cierpliwa, łaskawa i wierna.


powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2019