Gdańska Droga Krzyżowa


Wspólnota gdańskich Dominikanów i działającego przy klasztorze Duszpasterstwa Akademickiego „Górka” zaprosiła na Gdańską Drogę Krzyżową ulicami Starego Miasta.

Gdańska Droga Krzyżowa, jak co roku, odbyła się w piątek przed Niedzielą Palmową tj. 23 marca. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 19.00 na Długim Targu przy Zielonej Bramie, a zakończyło się pod pomnikiem Poległych Stoczniowców o godz. 20.30.powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2019