Marsz dla Życia i Rodziny

 

Zachęcaliśmy wszystkich wiernych do uczestnictwa w "Marszu dla Życia i Rodziny".


Marsz był radosnym przejściem i formą dziękczynienia za św. Jana Pawła II w 31. rocznicę jego wizyty w Trójmieście, a jednocześnie promocją wartości rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Marsz rozpoczął się 10 czerwca br. o godz.15.00 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Hasłem Marszu była parafraza słów św. Jana Pawła II „Naród rodziną silny”. Dodatkowym hasłem była parafraza słów Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – „Polska rodziną silna”.

 

 

 

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2020