Zaproszenie dla Pielgrzymów Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną GóręPrzedstawiciele Kościoła Gdańskiego zapraszają wszystkich pielgrzymów na Mszę Świętą w intencji Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki i wszystkich jej dobrodziejów.

Eucharystia sprawowana będzie w następną niedzielę, 21 czerwca br., o godzinie 18:30 w Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku.

Po liturgii nastąpi krótkie spotkanie organizacyjne, na którym podane zostaną szczegóły dotyczące kształtu tegorocznej pielgrzymki.powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2022