.


 

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, przekazujemy informację, iż:

- na 1 osobę uczestniczącą w nabożeństwie powinno przypadać 10 m2, co w naszym Kościele, którego powierzchnia wynosi ok. 479 m2 daje 48 osoby w czasie Mszy świętej oraz nabożeństwa,

- wszyscy (poza celebransem) uczestnicy nabożeństw obowiązani są do zakrywania ust i nosa,

- w czasie Mszy świętych i nabożeństw należy zachować bezpieczny dystans od drugiej osoby, czyli odległość 2 metrów. 

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2020