Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)

Podstawowe informacje o Franciszkańskim Zakonie Świeckich


Początki FZŚ sięgają roku 1221, w którym to Św. Franciszek z Asyżu wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.


Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów z I Zakonu do Wrocławia w 1236 i do Krakowa 1237 roku. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu następnych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszający osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów, a nawet papieży, ale nade wszystko osoby świeckie żyjące w małżeństwach i rodzinach.


Według obowiązującego prawa kościelnego, Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem powszechnym – międzynarodowym, a w świetle Kan.303 KPK – jest III zakonem. Franciszkanie świeccy bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór Św. Franciszka z Asyżu, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego.


Szczególny nacisk Reguła III Zakonu kładzie na apostolat : przykładu, słowa, pełnienia dzieł miłosierdzia, oraz budowania świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak Św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem.


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.


Patronką całego FZŚ jest Św. Elżbieta Węgierska, a w Polsce bł. Aniela Salawa. Tercjarzami III zakonu Św. Franciszka w naszej ojczyźnie byli między innymi Św. Sebastian Pelczar, Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski.


Zapraszamy tych wszystkich, którzy czują w sobie ducha franciszkańskiego i pragną naśladować Jezusa na wzór Św. Franciszka z Asyżu żyjąc w stanie świeckim w swoich rodzinach, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej FZŚ i nieśli światu Pokój i Dobro.


Kontakt:

br. Zdzisław Górecki tel. 510 286 689

 

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2024