II NIEDZIELA Wielkanocna - Miłosierdzia

  1. Druga niedziela wielkanocna, zwana także niedzielą Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzimy święto patronalne Caritas i rozpoczynamy 76 Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tego tygodnia są słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.

  2. Dzisiaj w Święto Miłosierdzia Bożego wraz z Konferencji Episkopatu Polski zapraszającą do szczególnej modlitwy w Niedzielę Miłosierdzia, o godz. 15.00, Koronką w intencji ustania epidemii. Zapraszamy do wspólnej rodzinnej modlitwy w naszych domach w godzinie miłosierdzia 15.00.

  3. Od poniedziałku obowiązywać będzie nowe zarządzenie rządu odnośnie ilości osób obecnych na mszach św. I nabożeństwach. Ilość osób zależy od powierzchni kościoła – 1 osoba na 15 m2. Nasz kościół posiada powierzchnię 479 m2, wynika więc z tego, że jednocześnie może przebywać w naszym kościele zgodnie z rozporządzeniem 32 osoby.

  4. W najbliższy czwartek jak każdego 23 dnia miesiąca, wypada comiesięczny dzień modlitwy przez wstawiennictwo św. Ojca Pio o uzdrowienie. Z racji na panującą epidemię nabożeństwa o godzinie 17.00 nie będzie. Prośby, w intencji których sprawowana będzie Msza św. o godz. 18.00, będą odczytywane od 17.30.

  5. Drodzy dobrodzieje i przyjaciele, zapraszamy Was do przekazania 1% podatku dla Dzieła Pomocy św. Ojca Pio z Krakowa–organizacji kapucyńskiej, która codziennie niesie pomoc osobom doświadczającym bezdomności. W rubryce deklaracji podatkowej należy wpisać KRS: 0 0 0 0 21 72 72. Wszystkie informacje dot. działalności znajdziecie na stronie: www.dzielopomocy.pl. , na stoliku za ławkami są do zabrania ulotki. Serdecznie dziękujemy.

  6. Wszystkim naszym wiernym, sympatykom i gościom przybyłym do naszej świątyni życzymy aby spotkanie ze Zbawicielem umocni was i wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju.


powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2021