POKÓJ I DOBRO!

RYS HISTORII KOŚCIOŁA
PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W GDAŃSKU


Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Gdańsku został wybudowany przez żeglarzy na początku XV w.

W 1414 r. powstała kaplica dla chorych i ubogich szyprów, świątynię w obecnym kształcie wzniesiono w latach 1436-1437. 22 maja 1437 r. poświęcił ją islandzki biskup Godswinus ze Skalhold. Kościół służył katolikom do połowy XVI w. Podczas reformacji przejęli go protestanci.

W 1807 r. wojska francuskie wykorzystały Kościół do celów militarnych. W 1815 r. wybuch w stojącej obok baszcie prochowej zniszczył szpital i uszkodził kościół. Obiekt stracił charakter sakralny.

Podczas II Wojny Światowej wnętrze świątyni zostało całkowicie zniszczone.

W 1946 r. Bracia Kapucyni przejęli kościół pw. św. Jakuba Apostoła jako rekompensatę za utratę klasztoru i kościoła we Lwowie. 22 grudnia 1946 r. ks. Andrzej Wronka uroczyście go poświęcił.

Bracia Kapucyni przeprowadzili tu później niezbędne prace remontowe: zamontowano ołtarz główny, ołtarze NMP, św. Antoniego oraz ambony.

13 czerwca 1948 r. ks. Andrzej Wronka, w obecności prowincjała krakowskiego o. Alojzego Wojnara, dokonał uroczystego otwarcia kościoła i poświęcenia ołtarza św. Antoniego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O HISTORII NASZEGO KOŚCIOŁA
CZEŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
Nowe prezbiterium zaprojektował na początku lat 70. XX w. arch. Romuald Sołtys.
Ołtarz główny wykonany jest z białego piaskowca, po lewej stronie ustawiono późnogotycką figurę Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem.

Dwa boczne ołtarze, z figurami świętych, poświęcone są Sercu Jezusowemu i Św. Antoniemu Padewskiemu. Obrazy w szczytach obu ołtarzy: witraż "Męczeństwo Św. Jakuba Apostoła i Patrona" wykonany przez artystkę Zofia Baudouin de Courtenay.


SKŁAD WSPÓLNOTY BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W GDAŃSKU:


 


br.
Edward KRYGER OFMCap
kapłan, Gwardian Domu i kościoła - od 1 lipca 2021 r.,

br. Grzegorz MARSZAŁKOWSKI OFMCap
kapłan, Z-ca Gwardiana - w Gdańsku od 1 lipca 2021 r.,

 

br. Lesław URBANEK OFMCap
brat zakonny - w Gdańsku od 1 lipca 2019 r.

 

br. Zenon MASZCZYK OFMCap

kapłan - w Gdańsku od 1 lipca 2021 r.,

 

br. Piotr TOKARZ OFMCap

kapłan - w Gdańsku od 1 lipca 2023 r.,

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2024