POKÓJ I DOBRO !

RYS HISTORII KOŚCIOŁA
PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W GDAŃSKU

 
Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła został wybudowany przez żeglarzy na początku XV w.

W 1414r. powstała kaplica dla chorych i ubogich szyprów, świątynię w obecnym kształcie wzniesiono w latach 1436-1437. 22 maja 1437r. poświęcił ją islandzki biskup Godswinus ze Skalhold. Kościół służył katolikom do połowy XVI w. Podczas reformacji przejęli go protestanci.

W 1807r. wojska francuskie wykorzystały Kościół do celów militarnych. W 1815r. wybuch w stojącej obok baszcie prochowej zniszczył szpital i uszkodził Kościół. Obiekt stracił charakter sakralny.

W czasie II Wojny Światowej wnętrze świątyni zostało całkowicie zniszczone.
W 1946r. Kapucyni przejęli kościół pw. Św. Jakuba Apostoła jako rekompensatę za utratę klasztoru i kościoła we Lwowie. 22 grudnia 1946 r. ks. Andrzej Wronka uroczyście go poświęcił.

Bracia Kapucyni przeprowadzili tu później niezbędne prace remontowe: zamontowano ołtarz główny, ołtarze NMP, Św. Antoniego oraz ambony.
13 czerwca 1948r. ks. Andrzej Wronka, w obecności prowincjała krakowskiego o. Alojzego Wojnara, dokonał uroczystego otwarcia kościoła i poświęcenia ołtarza Św. Antoniego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O HISTORII NASZEGO KOŚCIOŁA
CZEŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
Nowe prezbiterium zaprojektował na początku lat 70. XX w. arch. Romuald Sołtys.
Ołtarz główny wykonany jest z białego piaskowca, po lewej stronie ustawiono późnogotycką figurę Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem.

Dwa boczne ołtarze, z figurami świętych, poświęcone są Sercu Jezusowemu i Św. Antoniemu Padewskiemu. Obrazy w szczytach obu ołtarzy:witraż "Męczeństwo Św. Jakuba Apostoła i Patrona" wykonany przez artystkę Zofia Baudouin de Courtenay.

 


SKŁAD WSPÓLNOTY BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W GDAŃSKU:


br. Zdzisław DUMA OFMCap, kapłan, Gwardian i Rektor kościoła, od 1 lipca 2014r.,

br.
Edward KRYGER OFMCap, kapłan,  Z-ca Gwardiana od 1 lipca 2016r.,

br.
Jerzy WINIARSKI OFMCap, kapłan, od 1 lipca 2015r.,

br. Lesław URBANEK OFMCap, brat zakonny, od 1 lipca 2019r.

 

powered by jPALIO CMS™
©1999 - 2021